Zavlažování trávníku

Tráva je rostlina, která je poměrně náročná na vlhkost. Nedostatek vláhy se projeví poměrně rychle a způsobuje žloutnutí, vadnutí a řídkost trávníku. Proto ji musíme během sušších částí roku pravidelně a dostatečně zavlažovat.

Kolik vody a v jakých dávkách je třeba dodat? Trávník potřebuje vodu během celého roku, celkem je to asi 1100 mm srážek ročně, přitom na mnohých místech u nás spadne ve srážkách jen polovina, zbytek vody mu musíme dodat zavlažováním.

Kdy zavlažovat

Nejvhodnější denní čas je bezpodmínečně ranní čas. Zavlažujeme tedy nejlépe velmi brzy ráno, aby voda stihla vsáknout do půdy ještě předtím, než stoupne teplota vzduchu. Rostliny takto vláhu okamžitě nasají a využijí.

Jak zavlažovat

Zavlažujeme méně často, zato většími přísuny vody, aby se zemina důkladně provlhčila i do hloubky. Kořeny takto závlahu lépe využijí. Frekvenci a vydatnost zalévání je potřeba upravit i podle stáří trávníku. U nových trávníků zavlažujeme spíše horní vrstvy substrátu, čím je trávník starší, postupně přidáváme vodu, aby se dostala hlouběji půdním profilem. U mladého trávníku totiž nesmí půda přeschnout do 20cm. U starého trávníku s dobrým kořenových systémem nevadí ani proschnutí do 30cm.

Trávníku lze závlahu dodávat několika způsoby. Od použití konve, hadice, až po postřikovače, nebo pomocí automatických závlahových systémů. Kdo musí zavlažovat menší travní plochy, vystačí si třeba jen s hadicí, nebo postřikovačem. U větších ploch byste tímto způsobem zalévání strávili velice mnoho času, tam je vhodné uvažovat o zabudování závlahového systému. Automatické zavlažovací systémy zajistí dokonale efektivní, zcela nenápadné a samostatné zalévání trávníku, pouze tehdy, když je to potřeba.