Provzdušňování trávníku - aerifikace

I trávník se potřebuje zhluboka nadechnout. Pokud trávník budeme pouze používat a nebudeme ho pravidelně regenerovat, jednoho dne začne chřadnout. Důležité, pro docílení krásného trávníku je jeho pravidelné provzdušňování, neboli aerifikace. Provzdušňování trávníku je nutné obzvláště u ploch, které jsou více zatěžované. V průběhu sezóny totiž dochází v horní vrstvě k jejímu zhutnění. Soustavným sešlapáváním i jiným působením se půda postupně utuží natolik, že přirozené provzdušnění (žížaly) se již nestačí obnovit. Chybějící výměna vzduchu potom poškozuje trávník a také omezuje životaschopnost půdy. Řešením je provzdušňování trávníku, které umí zlepšit vitalitu a zdraví trávníku. Údržba trávníku formou aerifikace dutými hroty se u těžkých půd doporučuje provádět každý rok do té doby, než se podaří vybudovat dobře propustný vegetační profil a kořenový systém se rozvine do větších hloubek (optimálně do 20cm). U lehčích půd postačí provádět provzdušňování trávníku jednou ročně. Jde tedy o méně častou, ale velice důležitou práci. 

Co je to aerifikace - provzdušňování?

Aerifikace je propichování trávníku do co největší hloubky, pozor na závlahové systémy resp. nebezpečí poškození zavlažování. Zásadním přínosem aerifikace je zlepšení přístupu vzduchu a vody do půdy, tím je podpořena regenerace trávníku jeho kořenové soustavy a následně i nadzemní části. Provzdušňování se provádí na podzim, nebo na jaře speciálním válcem s jehlicemi, nebo motorovými aerifikátory. Tyto nástroje do trávníku vyrývají hustou síť děr, které jsou hluboké ideílně 10cm i více a přitom vyhazují vyrytý materiál na povrch. Pokud není k dispozici tento speciální nástroj, můžeme provzdušnit trávník i rycími vidlemi, po jejich zabodnutí s nimi mírně zakýváme do stran. Vzniklé otvory je následně vhodné zasypat pískem, který je uzavře, ale přitom do půdy propouští vzduch, vodu a živiny.

Travní koberec propichujeme plnými hroty nebo dutými hroty. Dutý hrot vynáší na povrch váleček drnu s půdou. Válečky se z trávníku odklidí a díry v trávníku se vyplní bílým křemičitým pískem popřípadě můžeme aplikovat topdressink. Ideální je před pískováním aplikace půdních vylepšovačů jako jsou zeolit či Biovin, případně aplikovat hnojiva se sníženým obsahem dusíku. Tyto přípravky s pomocí lepší výměny vzduchu zapříčiní lepší růst kořenů a hospodaření s vodou i živinami, hnojení trávníků je díky tomu podstatně efektivnější.

Možná máte obavy, jak bude po takovémto zásahu vypadat váš trávník? Přestože ze začátku bude trávník vypadat hůř, než před zásahem, již za pár týdnů budete nadšeni z výsledku své práce, když vyraší nové a zdravé travní výhony.