Výběr vhodného substrátu pro trávníky

Substráty pro trávníky jsou určeny pro zakládání nových travních ploch, využívají se rovněž i při jejich opravách, obnovách, nebo při dosévání stávajících trávníků. Trávníkový substrát podporuje kvalitní klíčení a růst travního osiva, zajišťuje dobrou propustnost vody a dostatek živin. Vytváří vegetační vrstvu, v níž je převážná část kořenového systému, odtud trávník čerpá nejvíce živin a vody, a probíhá v ní dýchání kořenů. Proto je správné složení trávníkového substrátu velice důležité a stává se základem pro kvalitní trávník.

Každého, kdo by rád své okolí zkrášlil novým a krásným trávníkem, nebo chtěl svůj stávající trávník vylepšit, jistě zajímá, ve kterých produktech se bude trávě dařit nejlépe. Existuje totiž spousta druhů substrátů, které mají různé vlastnosti a jsou určeny pro různé prostředí, pojďme si trochu přiblížit jejich rozdělení.

Trávníkové substráty

Zemina pro trávníky je speciálně připravená a vytříděná zemina, která je určena pro úpravu a doplnění zeminy při zakládání trávníku výsevem, i při pokládce travních koberců. Zemina je lehce zpracovatelná, je písčitého charakteru s dobrou propustností pro vodu. Může být doplněna kompostem či hnojivem, nebo bez kompostu. Pokud je bez kompostu a hnojiva, je potřeba doplnit živiny hnojením.

Trávníkový substrát extenzivní je speciální substrát pro zakládání okrasných trávníkových ploch výsevem, nebo travními koberci. Tento substrát je lehčího charakteru, je dobře propustný pro vodu, lehce se zpracovává a je bez plevele. Obsahuje nejkvalitnější typy rašelin, křemičitý písek a je v něm obsaženo základní hnojivo.

Trávníkový substrát intenzivní - jedná se o speciální substrát pro zakládání zavlažovaných trávníkových ploch. Tento substrát je těžšího charakteru, je dobře propustný pro vodu a bez plevele. Obsahuje vysoký podíl křemičitého písku, černou rašelinu, jílové materiály.