Zavlažování - péče přes rok

Automatický zavlažovací systém je pro mnohé z nás již neodmyslitelnou součástí zahrady. Tento praktický pomocník ovšem jako každé jiné zařízení vyžaduje také pravidelnou péči a údržbu. Zanedbávání péče totiž výrazně snižuje jeho účinnost. Údržbu zavlažovacího systému je možné rozdělit podle období kdy je prováděna, na údržbu během roku, zazimování a jarní zprovoznění závlahy.

Údržba během roku. Pravidelnou údržbu během roku snadno zvládne každý uživatel závlahových systémů. Spočívá především v kontrole závlahových dávek, funkčnosti jednotlivých komponentů a čistotě filtrů. Kontrolu filtrů je vhodné provádět minimálně jednou za dva měsíce. Pokud je potřeba, je nutné také filtry vyčistit. Nevyčištěný filtr totiž snižuje výkon jednotlivých postřikovačů a tím i výsledný efekt celého systému.

Zazimovaní zavlažování: Důsledné zazimování je důležitou součástí každoroční pravidelné údržby zavlažovacího systému. Při zazimování je potřeba věnovat pozornost ovládací jednotce, trubnímu vedení, tlakovému okruhu i samotným postřikovačům. Závlahový systém je celosezónně zavodněn, a jelikož jsou rozvody umístěny v zamrzlé hloubce 20 - 30 cm pod povrchem je nutné celý systém důkladně odvodnit. Zamrzlá voda, která podstatně zvětší svůj objem, by mohla jednotlivé komponenty systému nenávratně poškodit. Proto je důležité všechnu vodu ze systému vypustit na podzim, tedy ještě před příchodem prvních mrazů.

Jarní zprovoznění: Jarní údržba znamená připojení systému k hlavnímu zdroji vody, jeho napuštění vodou a pečlivou kontrolou funkčnosti jednotlivých trysek a ostatních komponentů, případně seřízení trysek, kontrolu ovládací jednotky.

Zimní a jarní údržbu je vhodné přenechat odborné firmě. Vyvarujete se tak neodbornému zásahu a chyb, které by vám mohly následně přinést nemalé náklady.