Péče o dřeviny

Každý vlastník stromů je ze zákona povinen zajistit jejich bezpečnost. Hodnocení a inventarizace dřevin jsou pro splnění tohoto cíle velice důležité. Jedná se totiž o nástroje, jejichž výstupem jsou komplexní informace o stavu dřevin a doporučení, na jejichž základě je možné plánovat a provádět vhodné zásahy.

Co je to hodnocení a inventarizace dřevin?

Správa parků, lesů a zahrad je rozsáhlý úkol. Jeho nedílnou součástí je zajištění vypracování příslušného katalogu stromů, k čemuž se používá právě hodnocení a inventarizace dřevin. Tyto činnosti zpravidla zahrnují:

  • určení polohy jednotlivých stromů nebo dalších dřevin,
  • taxonomické zařazení stromů do patřičných skupin včetně stáří dřeviny,
  • zjištění informací o fyzikálních parametrech dřevin,
  • sestavení kompletního inventáře,

Váš inventář tak bude obsahovat podrobné informace o každém stromu, jako je již zmíněné taxonomické zařazení, průměr kmene, výška stromu, umístění koruny, zdraví dřeviny, speciální detaily (například jestli se jedná o chráněný strom), stav větví, případné hniloby a další detaily.

V kombinaci s měřením vzdáleností jednotlivých stromů pomocí GPS, laserových měřidel nebo dalších metod (jako například pomocí měření prováděného nad leteckými snímky plochy s danými dřevinami) získáte výborné podklady pro zajištění bezpečnosti a kvalitní péči výsadeb.

Zvládneme i katalogizaci rozsáhlých porostů

Hodnocení a inventarizaci dřevin můžeme provést podle metodiky AOPK nebo podle jiných přístupů, které vám vždy navrhneme individuálně tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. V případě rozsáhlejších porostů budou dřeviny hodnoceny za využití typizovaného vzorku. Ten bude náhodně sestaven tak, aby byl přesným odrazem stavu všech stromů v dané oblasti. Naše profesionální hodnocení a inventarizace dřevin zaručí, že budete mít dokonalý přehled o složení a stavu vašeho parku nebo zahrady.

Co je to hodnocení a inventarizace dřevin?

Správa parků, lesů a zahrad je rozsáhlý úkol. Jeho nedílnou součástí je zajištění vypracování příslušného katalogu stromů, k čemuž se používá právě hodnocení a inventarizace dřevin. Tyto činnosti zpravidla zahrnují:

  • určení polohy jednotlivých stromů nebo dalších dřevin
  • taxonomické zařazení stromů do patřičných skupin včetně stáří dřeviny
  • zjištění informací o fyzikálních parametrech dřevin
  • sestavení kompletního inventáře

Váš inventář tak bude obsahovat podrobné informace o každém stromu, jako je již zmíněné taxonomické zařazení, průměr kmene, výška stromu, umístění koruny, zdraví dřeviny, speciální detaily (například jestli se jedná o chráněný strom), stav větví, případné hniloby a další detaily.

V kombinaci s měřením vzdáleností jednotlivých stromů pomocí GPS, laserových měřidel nebo dalších metod (jako například pomocí měření prováděného nad leteckými snímky plochy s danými dřevinami) získáte výborné podklady pro zajištění bezpečnosti a kvalitní péči výsadeb.

Zvládneme i katalogizaci rozsáhlých porostů

Hodnocení a inventarizaci dřevin můžeme provést podle metodiky AOPK nebo podle jiných přístupů, které vám vždy navrhneme individuálně tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. V případě rozsáhlejších porostů budou dřeviny hodnoceny za využití typizovaného vzorku. Ten bude náhodně sestaven tak, aby byl přesným odrazem stavu všech stromů v dané oblasti. Naše profesionální hodnocení a inventarizace dřevin zaručí, že budete mít dokonalý přehled o složení a stavu vašeho parku nebo zahrady.