Vzrostlé a alejové stromy

Stromy v zahradě upoutávají pozornost svou krásou a rozmanitostí tvarů., zároveň jsou také důležitým prvkem vytvářejícím prostor. Vzrostlé stromy by se měly vyskytnout v každé zakládané nebo rekonstruované zahradě. Zahrada tím získá přirozený přírodní charakter. Výběr konkrétních druhů stromů je potřeba volit tak, aby byly úměrné velikosti pozemku, při výběru je potřeba hledět nejen na jeho výšku, ale také na šířku koruny a rychlost růstu.

Zahrada ihned?

Díky vzrostlým stromům je to možné. Sníte o zahradě plné zeleně a vzrostlých stromů? Již na ni nemusíte čekat dlouhé roky. Moderní zahradní architektura dnes může utvářet zahrady s pomocí výsadby vzrostlých stromů. Tato metoda si díky okamžitému efektu získává čím dál větší oblibu. Vzrostlé stromy se používají jak do zahrad, tak i jako veřejná zeleň, do ulic jako stromořadí, alejí, nebo do parků jako solitéry. Zatímco vysazení proutků a malých semenáčů zvládne průměrný zahrádkář, na vzrostlé a alejové stromy je rozhodně lepší si sjednat specialisty.

Alejové stromy

Alejové dřeviny musí splňovat důležité požadavky na vzhled, nároky na růst dřevin, estetiku a také bezpečnost. Tyto specifikace určují vhodnost jednotlivých dřevin, která je omezena každou jednotlivou situací. Pro menší prostory, výsadby v parcích a ulicích, jsou vhodnější menší dřeviny, s menším vzrůstem s výškou do 10 m a s pravidelnou korunou. Dřeviny dorůstající nad 10 m jsou vhodné do volné krajiny a v určité vzdálenosti od okraje komunikace.

Využijte služeb odborníků. Pomůžeme vám s výběrem vhodných stromů s ohledem na velikost a přírodní podmínky v místě výsadby. Výsadbami na nevhodná místa, či necitlivým výběrem dřevin si totiž můžeme způsobit škody, jichž bychom později mohli litovat. Jsme připraveni vypracovat konkrétní návrh, zajistit vybrané stromy i samotné provedení výsadby dřevin. Při výsadbě vždy dbáme na správnou technologii provedení i statické zajištění stromů. Věříme, že budete s výsledkem naší činnosti nadmíru spokojeni.